Ryhmät

Sisarusryhmät ja esiopetus

Kämppätiellä Kulta- Niitty on sisarusryhmä.

Haavistontiellä toimii esiopetusryhmä Kulta- Aarteet ja kolme sisarusryhmää: Kulta- Hiput, Kulta- Muruset ja Kulta- Säteet, jokaisessa lapsia ikävälillä 1-5 vuotta ja kolme kasvattajaa. Lapsiryhmän kokoon vaikuttaa lasten ikä.

Miksi toimimme sisarusryhmissä?

- Pysyvyys (lasta ei tarvitse siirtää ryhmästä toiseen)

- Aikuisten lapsituntemus kasvaa, sillä vältämme turhia aikuisten ryhmänvaihtoja

- Mahdollista leikkiä ja toimia arjen kaikissa tilanteissa eri-ikäisten parissa ja pienryhmissä samanikäisten kanssa

- Sisarusten mahdollisuus olla samassa ryhmässä koko päivän. Tämä vahvistaa sisarusten välistä suhdetta yhteisten kokemusten kautta

- Sisarusten mahdollisuus myös olla eri ryhmissä, jos vanhemmat niin toivovat

- Vanhemmille yhteiset juhlat ja Vasu-, ”ovensuu”- ym. keskustelut ja yhteinen eteinen, kun lapset ovat samassa ryhmässä 

- Ryhmien välistä yhteistyötä vahvistamme, kun samanikäisille järjestämme leikki- ja toimimismahdollisuuksia. Esim. viskarikerho toimii säännöllisesti.

- Pienten lasten oppimista ja leikkimisen taitoja tukee erityisesti isompien lasten malli

- Tavoitteenamme on lisätä suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä sekä  vähentää vertailua ja tätä kautta estää kiusaamista ja puuttua siihen ajoissa. Yleensä lapset haluavat huolehtia toisistaan ja ryhmän pienimmät herkästi herättävät tätä taipumusta

Muusta toiminnasta:

Olemme kehittäneet pienryhmätoiminnan muotoja ja se on osa päivittäistä toimintaa.

Jokaisessa ryhmässä käytämme leikkitauluja, paljon kuvia ja vuorovaikutusta ja erilaisia taitoja lisääviä menetelmiä.

Päiväkodilla on yhteiset säännöt ja niiden noudattamista valvomme mm. liikennevaloilla. Tavoitteenamme on käyttää mahdollisimman paljon vihreää valoa, sillä se tukee lapsen myönteisten toimintatapojen vahvistumista.

Lasten osallisuutta pyrimme tukemaan, jotta oman paikan ja lasten omintakeisen kulttuurin muodostuminen voi kehittyä taloissamme.

 

Kaikissa ryhmissä käytetään ajoittain vuorovaikutusleikkiä, aiheesta lisää oheisessa linkissä: